Βρεφικό τμήμα

Το βρεφικό τμήμα αποτελείται από παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 2,5 ετών. Στο τμήμα προτεραιότητα έχει η φροντίδα και η ασφάλεια των βρεφών δίνοντας συνεχή κίνητρα για την σωστή ψυχοσωματική και νοητική ανάπτυξή τους

Παιδικό τμήμα

Λειτουργούν 4 τμήματα ηλικίας παιδιών από 2,5 έως 4 ετών. Μέσα από το παιχνίδι αλλά και από οργανωμένες και αναδυώμενες δραστηριότητες, δίνονται ευκαιρίες στα παιδία να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να βγάζουν συμπεράσματα και να δημιουργούν. Για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών υπάρχει μεγάλη ποικιλία οργάνων γυμναστικής και γίνοντα μαθήματα παιδικής γιόγκα από παιδαγωγό που κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο εκπαίδευσης