Νηπιαγωγείο

Στο τμήμα του νηπιαγωγείου δίνεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε να προετοιμαστούν τα παιδία στην ομαλή τους μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου. Προωθείται η εξωστρέφεια των παιδιών με εκδρομές και επισκέψεις εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Μέσα από το παιχνίδι και με τη βοήθεια πολυμέσων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την γλώσσα των Αγγλικών. Οργανώνονται δράσεις αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Παρουσιάζονται γιορτές και εκδηλώσεις από τα παιδιά σε ανοιχτούς χώρους.